müvəqqəti telefon nömrəsi Honq Konq

+ꀈꀅꀂ ꀆꀅꀉꀄꀇꀀꀈꀇ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 7000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀄꀀꀆꀆꀁꀃꀇꀅꀇ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 3000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀄꀀꀆꀆꀁꀃꀇꀅꀆ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 600+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi İsveç

+ꀄꀆ ꀇꀃꀁꀂꀉꀇꀀꀁꀅ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 2000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi İsveç

+ꀄꀆ ꀇꀃꀁꀂꀉꀇꀀꀁꀄ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi İsveç

+ꀄꀆ ꀇꀃꀁꀂꀉꀇꀀꀁꀁ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi İsveç

+ꀄꀆ ꀇꀃꀁꀂꀉꀇꀀꀁꀀ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi İsveç

+ꀄꀆ ꀇꀃꀁꀂꀉꀅꀁꀄꀄ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 2000+ )


Loading