müvəqqəti telefon nömrəsi İsveç

+ꀄꀆ ꀇꀃꀁꀂꀉꀅꀁꀄꀃ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi İsveç

+ꀄꀆ ꀇꀃꀁꀂꀉꀅꀁꀄꀀ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Amerika Birləşmiş Ştatları

+ꀁ ꀉꀁꀀꀄꀇꀉꀄꀇꀄꀆ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 2000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Filippinlər

+ꀆꀃ ꀉꀇꀅꀀꀇꀂꀇꀈꀃꀆ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 2000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi İsveç

+ꀄꀆ ꀇꀃꀁꀂꀉꀅꀁꀃꀇ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Filippinlər

+ꀆꀃ ꀉꀁꀆꀄꀇꀃꀉꀁꀉꀉ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 6000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Tayland

+ꀆꀆ ꀉꀄꀈꀆꀁꀅꀄꀂꀆ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 3000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Tayland

+ꀆꀆ ꀉꀄꀆꀈꀁꀇꀅꀇꀄ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 2000+ )


Loading