müvəqqəti telefon nömrəsi Kanada

+ꀁ ꀂꀂꀆꀇꀀꀅꀄꀆꀂꀅ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 5000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Kanada

+ꀁ ꀂꀀꀄꀈꀀꀈꀉꀉꀅꀃ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 2000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Kanada

+ꀁ ꀆꀀꀄꀂꀁꀀꀇꀉꀃꀁ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )


Loading