müvəqqəti telefon nömrəsi Amerika Birləşmiş Ştatları

+ꀁ ꀉꀀꀄꀂꀅꀇꀅꀇꀄꀉ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 5000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Fransa

+ꀃꀃ ꀇꀅꀆꀄꀉꀀꀅꀂꀃ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 600+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Fransa

+ꀃꀃ ꀇꀅꀆꀄꀉꀀꀅꀂꀄ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 700+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Fransa

+ꀃꀃ ꀇꀅꀆꀄꀉꀀꀅꀂꀅ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀇꀀꀀꀁꀅꀀꀆꀄꀅ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀇꀀꀀꀁꀅꀀꀆꀄꀆ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀇꀀꀀꀁꀅꀀꀆꀄꀇ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Finlandiya

+ꀃꀅꀈ ꀄꀅꀇꀃꀉꀈꀉꀃꀁꀃ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 400+ )


Loading