müvəqqəti telefon nömrəsi Finlandiya

+ꀃꀅꀈ ꀄꀅꀇꀃꀉꀈꀉꀃꀁꀄ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 400+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Finlandiya

+ꀃꀅꀈ ꀄꀅꀇꀃꀉꀈꀉꀃꀁꀅ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 800+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Danimarka

+ꀄꀅ ꀉꀃꀇꀀꀇꀅꀁꀄ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 600+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Danimarka

+ꀄꀅ ꀉꀃꀇꀀꀇꀅꀁꀃ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 600+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Danimarka

+ꀄꀅ ꀉꀃꀇꀀꀇꀅꀁꀂ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 500+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Danimarka

+ꀄꀅ ꀉꀃꀇꀀꀇꀅꀁꀁ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 300+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Finlandiya

+ꀃꀅꀈ ꀄꀅꀇꀃꀉꀈꀈꀂꀃꀇ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 900+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Finlandiya

+ꀃꀅꀈ ꀄꀅꀇꀃꀉꀈꀈꀂꀃꀆ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 700+ )


Loading